Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAAREN

Op al deze diensten zijn de algemene voorwaarden en het privacybeleid van
toepassing.  Deelname aan de activiteiten van Go-pala betekent dus ook akkoord
gaan met de algemene voorwaarden en het privacybeleid.
(kinder)yogalessen, ouder-kind-verbinding, groeikampen,  én diverse andere
activiteiten.

1. Inschrijving
Inschrijving voor al deze activiteiten gebeurt via het invullen van het digitaal
inschrijvingsformulier.
Er wordt verzocht om mogelijke fysieke en/of psychische klachten te melden op het
inschrijvingsformulier. Zodoende kan hier rekening mee gehouden worden. De docent
kan deelnemers ook weigeren op basis van deze klachten en/of op basis van het
verstoren van de groep.

2.       Betaling
De inschrijving is pas definitief als de betaling uiterlijk 1 week voorafgaand aan de
eerste les(dag) is voldaan.  Wanneer een cursist zijn/haar betalingsverplichtingen niet
tijdig nakomt, behoudt de docent zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen
te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan. Betaling kan enkel gebeuren
via het digitaal online-systeem.

3.       Annulatie
Bij annulering vindt geen teruggave van je betaling plaats.  Je kan wel iemand anders
aanspreken die jouw activiteit overneemt. Je kan het bedrag terugvorderen nadat
jouw vervanger het exacte bedrag heeft overgeschreven op het rekeningnummer van
Go-pala. (naam+activiteit)
Als een activiteit niet door kan gaan wegens te weinig deelnemers of andere
omstandigheden wordt je betaling teruggestort.

4. Afmelden bij ziekte of andere afwezigheid
Bij ziekte of andere onvoorziene afwezigheid dien je mij tijdig te informeren.
Minstens 2 dagen op voorhand én dit via sms.

5.       Beeldmateriaal
Bij inschrijving kan je aanvinken of er al dan niet gemaakte foto’s van je kind of jezelf
mogen verschijnen voor publicatie.  Er zal altijd rekening gehouden worden met deze
keuze. Zie verder ook privacybeleid. Dit beeldmateriaal kan op uitdrukkelijke vraag op
elk moment verwijderd worden van verschillende media.

6.       Aansprakelijkheid

Go-pala is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, van welke aard ook, als
gevolg van het participeren aan een door Go-pala georganiseerde activiteit.
Lichamelijke en psychische klachten dienen op voorhand kenbaar gemaakt te
worden.Go-pala stelt zich niet aansprakelijk voor het zoek raken of beschadigen van
eigendommen van participanten van de activiteiten van Go-pala. Go-pala stelt de
participanten aansprakelijk voor eventuele schade die wordt aangericht aan de ruimte
waar de activiteit plaatsvindt en de inventaris van Go-pala. Schade die door de
deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt
aan eigendommen van Go-pala en/of desbetreffende locatie, dienen te worden
vergoed.

Indien we bij geschillen en discussies niet tot een gezamenlijke beslissing komen dan wordt
dit gerechtelijk opgelost.

SPECIFIEKE VOORWAAREN
*(kinder)yoga: Een (kinder)yogales is geen therapie of geneeswijze en vervangt niet de
reguliere geneeswijze of een therapeutische sessie.

*Retraites
1. Annulatie
Bij annulatie wordt minstens 100 euro administratieve kosten in rekening gebracht.
Annuleer je 2 maand voor de aanvang van de retraite, ontvang je het bedrag min 100
euro terug. Annuleer je minder dan 2 maand voor de aanvang van de retraite, dan
ben je het volledige bedrag kwijt, dit wordt niet meer teruggestort. Je mag wel iemand
sturen die jouw plaats inneemt, mits schriftelijke communicatie en overeenkomst op
voorhand. Laat het ons tijdig weten, dan kunnen we samen op zoek naar iemand die
jouw plekje kan innemen.
We verwachten ook dat het bedrag voor de start van de activiteit wordt
overgeschreven door de vervanger op het rekeningnummer van Go-pala (naam +
activiteit) Pas dan kan de persoon die annuleerde het volledige bedrag
terugvorderen.
Bij inschrijving ga je automatisch akkoord met bovenstaande
annuleringsvoorwaarden.
*Therapie/massage voor kinderen, jongeren en vrouwen)

1. Een afspraak maken
Bij voorkeur via mail. Samen bekijken we dan de mogelijkheden.

2. De betaling
De betaling gebeurt de dag zelf via payconiq (voorkeur) of minstens 1 week voor de
start van de activiteit via overschrijving op het rekeningnummer van Go-pala. (naam +
activiteit).
Bij de aankoop van een voordeel-pakket is dit maximum 6 maanden geldig. Daarna
kan het pakket niet meer worden ingezet tenzij u een geldig doktersattest kan
voorleggen.

3. Annulatie
Bij annulatie minder dan 2 dagen voor de afspraak, wordt de kost van de
therapie/massage volledig aangerekend.