Privacy

Go-pala verzorgt (kinder)yogalessen, ouder-kind-verbinding, groeikampen én diverse andere activiteiten. Retraites. Therapie en massages.

 1. Op al deze diensten zijn de algemene voorwaarden en het privacybeleid van toepassing.  Deelname aan de activiteiten van Go-pala betekent dus ook akkoord gaan met de algemene voorwaarden en het privacybeleid. Het privacy beleid toont aan hoe Go-pala de informatie die je ons bezorgt gebruikt wanneer je de Go-pala website gebruikt. Go-pala tracht uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Alle informatie die we je vragen zal in overeenstemming met deze privacy verklaring gebruikt worden. Go-pala kan dit beleid altijd veranderen of vernieuwen. Dit zal dan op deze pagina aangepast worden.
 2. Persoonsgegevens kunnen door Go-pala worden gebruikt om de deelnemers op de hoogte te stellen van nieuws, nieuwe initiatieven, enz. Als je dit niet op prijs stelt, dan kun je dit kenbaar maken middels een mail aan Go-pala. Persoonsgegevens worden nooit verstrekt aan derden zonder voorafgaande toestemming van betrokkenen/ouders

soorten persoonsgegevens

 1. Naam, voornaam (van de ouder) alsook van het kind, adres, telefoonnummer, geboortedatum van de betrokkene, e-mailadres.

 2. Persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede begeleiding van de deelnemer met betrekking tot gezondheid en welzijn.
 3. Doeleinden
 • Als inschrijving van (kinder)yogalessen, ouder-kind-verbinding, groeikampen én diverse andere activiteiten. Retraites. Therapie en massages.
 • Om je te kunnen contacteren.
 • Ter uitvoering en verbetering van onze dienstverlening.
 1. Privacy
 • We geven je naam, contactgegevens nooit verder aan derden, zonder je schriftelijke toestemming;
 • We verkopen nooit gebruikersgegevens.
 1. Veiligheid
 • We trachten te verzekeren dat je gegevens veilig zijn voor onbevoegden.  Bij elke twijfel, gelieve dit direct te melden aan sofie@gopala.be 
 1. Bewaartermijn
 • De persoonsgegevens van deelnemers worden bewaard conform de wettelijke bewaartermijnen.

Specifiek

 1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alles wat besproken is tijdens of in het kader van de dienstverlening. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Voor overleg met derden in het belang van het Kind jonger dan 16 jaar, is toestemming vereist van de wettelijk gezag hebbende ouders en indien relevant van het Kind.
 3. Opdrachtnemer zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens van Opdrachtgever (en het Kind).